KONKURRENCEBETINGELSER

Om konkurrencen

Arrangør af konkurrencen: HockeyShop.dk, Søborghovedgade 55, 2860 Søborg.

Vores konkurrencen afholdes på vores hjemmeside hockeyshop.dk/hockeyproshop.de samt vores socialemedieplatforme som Facebook og Instagram samt via vores nyhedsbreve.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Hvad er præmien?

Det fremgår tydeligt af konkurrencen, hvilken præmie der er tale om.

Konkurrencen er kun for deltagere med dansk adresse.

Det er ikke muligt at vinde mere end én præmie.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller overdrages til andre.

Kun personer, der er fyldt 18 år og bosat i Danmark, må deltage i konkurrencen.

Medarbejdere i HockeyShop.dk samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Ved mistanke om snyd forbeholder vi os retten til at tjekke op på og udelukke deltagere.

Hvordan deltager du?

Vilkårene for at deltage i konkurrencen vil altid tydeligt fremgå af opslaget for den pågældende konkurrence.

Hvordan findes vinderen – og hvordan får du besked?

Ved hver konkurrence vil det tydeligt fremgå hvornår vinderen findes. Vinderen findes vilkårligt blandt deltagerne ved brug en ekstern hjemmeside, som vælger en tilfældig vinder blandt alle deltagere.

Herefter kontakter HockeyShop.dk vinderne med besked om at svare retur med fulde navn og adresse med henblik på at kunne sende præmien til vinderen.

Hvis den pågældende vinder ikke svarer tilbage inden for 3 arbejdsdage, udpeges der automatisk en ny vinder ved tilfældig lodtrækning, og den oprindelige vinder mister retten til præmien. Samme princip anvendes, hvis den efterfølgende vinder heller ikke svarer inden for 3 arbejdsdage osv.

Alle vindere offentliggøres således på hjemmesiden, hvor konkurrencen foregår.

Persondata

Deltager du i vores konkurrence, giver du samtidig med din aktive deltagelse samtykke til, at HockeyShop.dk må registrere dit navn, e-mailadresse og øvrige nødvendige kontaktoplysninger, jf. ovenfor.

HockeyShop.dk benytter udelukkende personoplysningerne til at kontakte den deltager, der vinder, og til at tildele og fremsende præmien. HockeyShop.dk sletter personoplysningerne hurtigst muligt efter, at konkurrencen er afsluttet, og vinderen er kontaktet.

Ved at deltage i HockeyShop.dks konkurrence giver du ud over samtykke til selve deltagelsen, jf. ovenfor, også samtykke til, at HockeyShop.dk må offentliggøre vinderdeltagerens navn på de sociale medier og på vores hjememside.

HockeyShop.dk vil på intet tidspunkt sælge eller videregive deltagernes informationer til tredje part.

Som deltager kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, som samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne. Tilbagekaldelse kan foretages ved at sende en mail til hockeyshop@hockeyshop.dk.

Samme e-mailadresse benyttes, hvis du ønsker at gøre brug af en af de øvrige rettigheder, jf. persondatalovgivningen, herunder ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning, ret til indsigelse eller ret til at transmittere oplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Her finder du også Datatilsynets kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

HockeyShop.dk påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl i forbindelse med konkurrencer.

HockeyShop.dk forbeholder sig retten til løbende at revidere og ændre konkurrencebetingelserne, såfremt det skønnes nødvendigt. HockeyShop.dk er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler. HockeyShop.dk forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at ændre præmierne i konkurrencen eller helt afbryde konkurrencen.

HockeyShop.dk afholder præmieafgift til Skat. Skulle en person, som følge af præmien, pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver HockeyShop.dk sig ethvert ansvar i den forbindelse.

HockeyShop.dk påtager sig intet ansvar for præmien, hverken mangelansvar, produktansvar eller andet.

Ved eventuelle uoverensstemmelser, hvad angår tolkning af regler, har HockeyShop.dk den endelige afgørelse.