14 dages fortrydelsesret

Når du handler på nettet og hos Hockeyshop.dk har du normalt 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder købet og derpå returnere varen til os.

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. I tilfælde af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis, eller en vare, der leveres i flere partier, løber perioden fra modtagelsen af den sidste vare eller parti.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret. Vi giver besked i ordrebekræftelsen, hvis der er varer, hvor fortrydelsesretten ikke gælder, fx på grund af varens art, eller hvor du kan fortabe din fortrydelsesret ved at bryde plomberinger.

Ved køb af Hockeyshop.dk produkter, er den intakte originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi, og emballagen skal derfor altid returneres sammen med varen, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten uden værdiforringelse er opfyldt.

Såfremt du ønsker at købe en specialfremstillet vare, vil dette kun være muligt, efter at der er indgået særlig aftale om dette. Du vil i sådan en situation modtage en mail fra os med en aftale som du skal godkende, og det vil tydeligt fremgå, at din fortrydelsesret bortfalder, og at en sådan vare altså ikke kan returneres.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Du kan benytte denne standardfortrydelsesformular, hvis du ønsker at fortryde dit køb.

Returnering

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:

SkaterTown ApS
Søborghovedgade 55
2860 Søborg

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder. 

VIGTIGT
Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav, eller uden omdeling. Dette gælder også pakkeshops.

Dokumentation for dit køb samt returformular

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. Derudover vil det lette ekspeditionen, såfremt du vedlægger en udfyldt returformular, som du finder her.

Tilbagebetaling

Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

BEMÆRK:

Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi

– du reelt har taget varen i brug,
– den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
– du har håndteret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på
– du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype, beskadiget eller manglende original emballage m.m.

Ønsker du at returnere en vare?

Du kan hente en returseddel her. Retursedlen sendes udfyldt tilbage sammen med de varer du ønsker at returnere.